• UYGULAMALI SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM
  Kendimizi çevreyi koruma ile paralel olarak iş rekabetine adadık. Komotini Kağıt İmalat, su kullanımını Avrupa’nın En İyi Uygulanabilir Teknoloji standartlarında en azına indirmiş durumdadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımın yanı sıra sistematik olarak sera gazı yayılımlarını ve enerji tüketimini azaltmıştır.
 • SÜREKLİ İŞ GELİŞİMİ
  Komotini Kağıt İmalat, kağıt yapımına uzmanlaşmasının yanında grubun sürdürülebilirliğini artıran ve gelişim ve ilerleme için sıçrama tahtaları yaratan iş planlarını oluşturur. Şirket, turizm, emlak ve biyo-kütle ticareti alanlarında çalışmaktadır.
 • İHRACAT ODAKLI
  Güney Doğu Avrupa'daki stratejik konumu sayesinde Komotini Kağıt İmalat, Balkanlar ve Orta Doğu'da kendi personeli ve işletmeleri ile faaliyet göstermektedir. Cirosunun %50'ye kadarı dış pazara dönüktür ve bu da şirketin nakit akışına ve ticari esnekliğine katkıda bulunur.

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΕπιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων ΜΜΕ πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19Η Δράση, με τίτλο “Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19” με προϋπολογισμό €750 εκ., συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Η συγκεκριμένη Δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους, για περίοδο 3 ή και 5 μηνών μετά από σχετικό αίτημα του λήπτη της ενίσχυσης.


Δικαιούχος, που χορηγεί την ενίσχυση, είναι η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Εφαρμογής Τοµέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥ∆Ε - ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα μεριμνήσει για τη μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

Συνημμένα Αρχεία: 
 • ELINA Komotini Paper Mill
 • Phone: 25310 82216/18
 • Fax: 25310 82217
 • E-mail: info@komotinipaper.gr
 • 69 100 Komotini
 • Industrial Area Komotini - PO 57 (map)

BIZI NEREDE BULABILIRSINIZ