• UYGULAMALI SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM
  Kendimizi çevreyi koruma ile paralel olarak iş rekabetine adadık. Komotini Kağıt İmalat, su kullanımını Avrupa’nın En İyi Uygulanabilir Teknoloji standartlarında en azına indirmiş durumdadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımın yanı sıra sistematik olarak sera gazı yayılımlarını ve enerji tüketimini azaltmıştır.
 • SÜREKLİ İŞ GELİŞİMİ
  Komotini Kağıt İmalat, kağıt yapımına uzmanlaşmasının yanında grubun sürdürülebilirliğini artıran ve gelişim ve ilerleme için sıçrama tahtaları yaratan iş planlarını oluşturur. Şirket, turizm, emlak ve biyo-kütle ticareti alanlarında çalışmaktadır.
 • İHRACAT ODAKLI
  Güney Doğu Avrupa'daki stratejik konumu sayesinde Komotini Kağıt İmalat, Balkanlar ve Orta Doğu'da kendi personeli ve işletmeleri ile faaliyet göstermektedir. Cirosunun %50'ye kadarı dış pazara dönüktür ve bu da şirketin nakit akışına ve ticari esnekliğine katkıda bulunur.

Πολιτική Ποιότητας

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Χ.Κ.ΑΒΕΕ είναι η δημιουργία βάσης για την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας της Εταιρείας είναι:

 Η τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της.
 Η αναγνώριση των απαιτήσεων των πελατών.
 Η συμμόρφωση στις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2008.
 Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας.
 Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 Η συνεχής βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Οι αρχές του συστήματος, η πολιτική ποιότητας καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση της Εταιρείας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες των πελατών, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρείας.

Μέσα από ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων, όσο και υλικοτεχνικών αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της. Στη κατεύθυνση αυτή ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας ορίζει τον Υπεύθυνο Ποιότητας να επιμελείται της συνεχούς βελτίωσης της ορθής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας.

Όλα τα τμήματα της Χ.Κ.ΑΒΕΕ έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

ο Γεν. Διευθυντής

 • ELINA Komotini Paper Mill
 • Phone: 25310 82216/18
 • Fax: 25310 82217
 • E-mail: info@komotinipaper.gr
 • 69 100 Komotini
 • Industrial Area Komotini - PO 57 (map)

BIZI NEREDE BULABILIRSINIZ