• UYGULAMALI SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM
  Kendimizi çevreyi koruma ile paralel olarak iş rekabetine adadık. Komotini Kağıt İmalat, su kullanımını Avrupa’nın En İyi Uygulanabilir Teknoloji standartlarında en azına indirmiş durumdadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımın yanı sıra sistematik olarak sera gazı yayılımlarını ve enerji tüketimini azaltmıştır.
 • SÜREKLİ İŞ GELİŞİMİ
  Komotini Kağıt İmalat, kağıt yapımına uzmanlaşmasının yanında grubun sürdürülebilirliğini artıran ve gelişim ve ilerleme için sıçrama tahtaları yaratan iş planlarını oluşturur. Şirket, turizm, emlak ve biyo-kütle ticareti alanlarında çalışmaktadır.
 • İHRACAT ODAKLI
  Güney Doğu Avrupa'daki stratejik konumu sayesinde Komotini Kağıt İmalat, Balkanlar ve Orta Doğu'da kendi personeli ve işletmeleri ile faaliyet göstermektedir. Cirosunun %50'ye kadarı dış pazara dönüktür ve bu da şirketin nakit akışına ve ticari esnekliğine katkıda bulunur.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Χαρτοποιϊα Κομοτηνής Α.Β.Ε.Ε" ΑΡΜΑΕ: 47884/067/Β/00/0016.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καλεί τους κ.κ. Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Χαρτοποιϊα Κομοτηνής Α.Β.Ε.Ε" σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρίας, στηνΒιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να συζητήσει και αποφασίσει επί του ακόλουθου θέματος της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/16-31/12/16 καθώς επίσης και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και του λογ/σμού κερδών και ζημιών χρήσεως 1/1/2016-31/12/2016
3. Απαλλαγή από την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για τα πεπραγμένα χρήσεως 1/1/16-31/12/16.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2017
5. Eγκριση για σύναψη ειδικών συμβάσεων εργασίας ή ανεξαρτήτων
υπηρεσιών με μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/09/2017πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκαταστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας τυχόν αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Κομοτηνή, 17Αυγούστου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

 • ELINA Komotini Paper Mill
 • Phone: 25310 82216/18
 • Fax: 25310 82217
 • E-mail: info@komotinipaper.gr
 • 69 100 Komotini
 • Industrial Area Komotini - PO 57 (map)

BIZI NEREDE BULABILIRSINIZ