• ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  Είμαστε δεσμευμένοι στην επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα με συνέπεια στο περιβάλλον. Η Χαρτοποιία Κομοτηνής έχει επιτύχει χρήση ύδατος στο ελάχιστο των Ευρωπαϊκών Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, έχει ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, μειώνει συστηματικά την κατανάλωση ενέργειας και επενδύει σε ΑΠΕ.
 • ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
  Με κορμό τη χαρτοποιητική δραστηριότητα η Χαρτοποιία Κομοτηνής επεξεργάζεται και υλοποιεί επιχειρηματικά σχέδια που ενισχύουν τη βιωσιμότητα του ομίλου και δημιουργούν εφαλτήρια ανάπτυξης και βελτίωσης. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τουριστικό τομέα, τη διαχείριση ακινήτων και την εμπορία βιομάζας.
 • ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
  Με επίκεντρο τη Θράκη η Χαρτοποιία Κομοτηνής εξάγει και δραστηριοποιείται με δικό της ανθρώπινο δυναμικό και εγκαταστάσεις σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη. Έως και 50% του τζίρου της έχει εξωστρεφή χαρακτήρα συνεισφέροντας θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας εξασφαλίζοντας την απασχόληση.

Η Εταιρεία

Η Χαρτοποιία Κομοτηνής ιδρύθηκε το 1979 και είναι κάτοχος της εμπορικής ονομασίας Elina. Είναι μία παραγωγική και εξαγωγική επιχείρηση εγκατεστημένη στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, στο νομό Ροδόπης της Θράκης. Από αυτή τη στρατηγική θέση, εξάγει από τα μέσα του 1980 μεταξύ άλλων στην Τουρκία, Βουλγαρία, Κύπρο και Ρουμανία. Από το 2007 έχει επικεντρωθεί στην παραγωγή χάρτου τύπου tissue σε ημιέτοιμους βιομηχανικούς ρολούς που προμηθεύει σε βιοτεχνίες επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των καταναλωτικών προϊόντων. Παράγει 17.000 τόνους σε δύο γραμμές παραγωγής.

Οι πυλώνες της μακρόχρονης πορείας της εταιρείας συνοψίζονται ως εξής:

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η βασική επιδίωξη της Χαρτοποιίας Κομοτηνής είναι η επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα με συνέπεια στο περιβάλλον. Η Χαρτοποιία Κομοτηνής έχει επιτύχει χρήση ύδατος στο ελάχιστο των Ευρωπαϊκών Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, μειώνει συστηματικά την κατανάλωση ενέργειας, επενδύει σε ΑΠΕ ενώ ελαχιστοποίησε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Με επίκεντρο τη Θράκη, η Χαρτοποιία Κομοτηνής εξάγει και δραστηριοποιείται με δικό της ανθρώπινο δυναμικό και εγκαταστάσεις σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη ήδη από τα μέσα στης δεκαετίας του ‘80. Ανά εποχές μεταξύ 20 και 50% του τζίρου της έχει εξωστρεφή χαρακτήρα συνεισφέροντας θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας παράλληλα εξασφαλίζοντας ρευστότητα και την απασχόληση του προσωπικού της.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Με κορμό τη χαρτοποιητική δραστηριότητα η Χαρτοποιία Κομοτηνής επεξεργάζεται και υλοποιεί επιχειρηματικά σχέδια που ενισχύουν τη βιωσιμότητα του ομίλου και δημιουργούν εφαλτήρια ανάπτυξης και βελτίωσης. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τουριστικό τομέα, τη διαχείριση ακινήτων, την ηλεκτροπαραγωγή και την εμπορία χημικών και βιομάζας.

Όσον αφορά το επιχειρηματικό της μοντέλο η Χαρτοποιία Κομοτηνής τοποθετεί τον πελάτη στο κέντρο της οργάνωσης και των διαδικασιών της. Οι βασικές παράμετροι αυτής της προσέγγισης είναι:

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Όλες οι διαδικασίες της έχουν τον πελάτη στο κέντρο και βελτιώνουμε διαρκώς. Κάθε τμήμα έχει σχεδιαστεί να διεκπεραιώνει τις απαιτήσεις των πελατών με τον καλύτερο διαθέσιμο τρόπο.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ
Η εταιρεία επαίρεται ότι ανταποκρίνεται σε επείγουσες ζητήσεις και ειδικές προδιαγραφές. Επιδιώκει όσο είναι πρακτικά εφικτό ο πελάτης να νιώθει την παραγωγή και τις αποθήκες της μέρος των δικών του υποδομών.

ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ
Με τις ρίζες μιας οικογενειακής επιχείρησης, η διοίκηση είναι πάντα εν γνώση των απαιτήσεων των πελατών και έχει πάντα ανοιχτές πόρτες και τους διαύλους επικοινωνίας και προσωπικής επαφής.

Μέλος:
Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ)
www.unicen.gr
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ροδόπης (ΣΒΒΝΡ)
www.sbbr.gr

 • ELINA Χαρτοποιία Κομοτηνής
 • Τηλέφωνο: 25310 82216/18
 • Φαξ: 25310 82217
 • E-mail: info@komotinipaper.gr
 • 69 100 Κομοτηνή
 • ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής - ΤΘ 57 (χάρτης)

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ