• UYGULAMALI SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM
  Kendimizi çevreyi koruma ile paralel olarak iş rekabetine adadık. Komotini Kağıt İmalat, su kullanımını Avrupa’nın En İyi Uygulanabilir Teknoloji standartlarında en azına indirmiş durumdadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımın yanı sıra sistematik olarak sera gazı yayılımlarını ve enerji tüketimini azaltmıştır.
 • SÜREKLİ İŞ GELİŞİMİ
  Komotini Kağıt İmalat, kağıt yapımına uzmanlaşmasının yanında grubun sürdürülebilirliğini artıran ve gelişim ve ilerleme için sıçrama tahtaları yaratan iş planlarını oluşturur. Şirket, turizm, emlak ve biyo-kütle ticareti alanlarında çalışmaktadır.
 • İHRACAT ODAKLI
  Güney Doğu Avrupa'daki stratejik konumu sayesinde Komotini Kağıt İmalat, Balkanlar ve Orta Doğu'da kendi personeli ve işletmeleri ile faaliyet göstermektedir. Cirosunun %50'ye kadarı dış pazara dönüktür ve bu da şirketin nakit akışına ve ticari esnekliğine katkıda bulunur.

Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Χαρτοποιία Κομοτηνής Α.Β.Ε.Ε"

ΑΡΜΑΕ: 47884/067/Β/00/0016.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καλεί τους κ.κ. Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Χαρτοποιία Κομοτηνής Α.Β.Ε.Ε" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρίας,  στην Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, την 31η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να συζητήσει και αποφασίσει επί του ακόλουθου θέματος της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και ειδικώτερα των άρθρων 2 (έδρα), 4 (σκοπός), 7 (Εκδοση Ομολογιακού Δανείου), 8 (Μετοχές), 13 (Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης), 30 (Ελεγκτές), 32 (Ετήσιοι Λογαριασμοί – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις), και 33 (Διάθεση Κερδών) και Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο μετά από τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31/10/2016 πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκαταστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας τυχόν αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Κομοτηνή, 3 Οκτωβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 • ELINA Komotini Paper Mill
 • Phone: 25310 82216/18
 • Fax: 25310 82217
 • E-mail: info@komotinipaper.gr
 • 69 100 Komotini
 • Industrial Area Komotini - PO 57 (map)

BIZI NEREDE BULABILIRSINIZ