• UYGULAMALI SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM
  Kendimizi çevreyi koruma ile paralel olarak iş rekabetine adadık. Komotini Kağıt İmalat, su kullanımını Avrupa’nın En İyi Uygulanabilir Teknoloji standartlarında en azına indirmiş durumdadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımın yanı sıra sistematik olarak sera gazı yayılımlarını ve enerji tüketimini azaltmıştır.
 • SÜREKLİ İŞ GELİŞİMİ
  Komotini Kağıt İmalat, kağıt yapımına uzmanlaşmasının yanında grubun sürdürülebilirliğini artıran ve gelişim ve ilerleme için sıçrama tahtaları yaratan iş planlarını oluşturur. Şirket, turizm, emlak ve biyo-kütle ticareti alanlarında çalışmaktadır.
 • İHRACAT ODAKLI
  Güney Doğu Avrupa'daki stratejik konumu sayesinde Komotini Kağıt İmalat, Balkanlar ve Orta Doğu'da kendi personeli ve işletmeleri ile faaliyet göstermektedir. Cirosunun %50'ye kadarı dış pazara dönüktür ve bu da şirketin nakit akışına ve ticari esnekliğine katkıda bulunur.

Kalite & Çevre

5 yıl önce şirket, çevre ayak izine müdahaleler ve çevresel ya da diğer kaynakların etkili kullanımı ile rekabet yeteneğini arttırma hedefini belirlemiştir. Bu bağlamda, su geri dönüşümü konusunda mükemmel oranlara erişiştir ve günümüzde Avrupa En Uygun Teknikler (BAT) yönergelerinin en düşük eşiğine ulaşılmıştır. İyi düzenlenmiş bir sanayi bölgesi olan Komotini Sanayi Bölgesi'ndeki konumu, sık kontroller ve merkeze alınmış biyolojik işlem ünitesi sayesinde atık yok edimi ve yönetimi gerekliliklerine tam uyumu garantiler. Ek olarak, Komotini Kağıt İmalat tüm atık akışını (kara, hava, su) kontrol etmek için bir dizi laboratuar, danışman ve mühendis ile birlikte çalışmaktadır.

2011 yılında Komotini ağır akaryakıt (mazot) kazanlarını, daha hafifleri ile değiştirme konusunu incelemiştir ve bu da 11,000 tona eşdeğer CO2 yayan günde 11 ton akaryakıt tüketiminin sona erdirmek demektir. Yunan uzmanlığından faydalanarak ve Yunan uzmanlar ve üreticiler ile birlikte çalışarak, Komotini Kağıt Fabrikası Haziran 2012’de 8MWlık bir biyo-kütle kazanını devreye sokmuştur. Dolayısıyla, sera gazı yayılımını neredeyse sıfıra indirgeyerek üretim aşamasında gereken tüm ısıtma enerjisini karşılayabilmiştir. Bu uygulama, şirketi Avrupa seviyesindeki bir avuç şirket arasına sokmuştur ve şirketimizi içinde bulunduğu sektörde özel bir konuma getirmiştir. Bir sonraki hedef elektrik trijenerasyon, buhar ve aynı zamanda makinelerin çıkışını yükseltmek için ısı iletken yağ kullanarak çevresel kaynak kullanımının düşürülmesidir.

 • ELINA Komotini Paper Mill
 • Phone: 25310 82216/18
 • Fax: 25310 82217
 • E-mail: info@komotinipaper.gr
 • 69 100 Komotini
 • Industrial Area Komotini - PO 57 (map)

BIZI NEREDE BULABILIRSINIZ