• ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  Είμαστε δεσμευμένοι στην επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα με συνέπεια στο περιβάλλον. Η Χαρτοποιία Κομοτηνής έχει επιτύχει χρήση ύδατος στο ελάχιστο των Ευρωπαϊκών Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, έχει ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, μειώνει συστηματικά την κατανάλωση ενέργειας και επενδύει σε ΑΠΕ.
 • ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
  Με κορμό τη χαρτοποιητική δραστηριότητα η Χαρτοποιία Κομοτηνής επεξεργάζεται και υλοποιεί επιχειρηματικά σχέδια που ενισχύουν τη βιωσιμότητα του ομίλου και δημιουργούν εφαλτήρια ανάπτυξης και βελτίωσης. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τουριστικό τομέα, τη διαχείριση ακινήτων και την εμπορία βιομάζας.
 • Επιδότηση Τόκων Υφιστάµενων Δανείων ΜΜΕ πληττόµενων από τα µέτρα για την αντιµετώπιση της πανδηµίας COVID-19

Ποιότητα & Περιβάλλον

Η εταιρεία έχει θέσει σαν στόχο της εδώ και 3 χρόνια τη μείωση του παραγωγικού της κόστους μέσω επεμβάσεων στο περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και την αποδοτικότητα χρήσης περιβαλλοντικών πόρων. Σε αυτά τα πλαίσια έχει καταφέρει άριστη ανακύκλωση νερού παραγωγής και βρίσκεται στο χαμηλότερο όριο των Ευρωπαϊκών οδηγιών Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) στα 12m3 ύδατος ανά τόνο χάρτου. Η τοποθεσία της εντός της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, μια άρτια οργανωμένη βιομηχανική ζώνη, εγγυάται την πλήρη εναρμόνιση της διάθεσης και διαχείρισης υγρών αποβλήτων μέσω της μονάδας καθαρισμού αποβλήτων (ΜΚΑ). Επίσης, η Χαρτοποιία Κομοτηνής συνεργάζεται με μια σειρά εργαστηρίων, συμβούλων και εργολάβων για την ορθολογική διαχείριση του συνόλου των απορριμμάτων και αποβλήτων των διεργασιών της. Το 2011 μελέτησε επί μακρόν τις δυνατότητες ατμοπαραγωγής με ήπια μέσα ώστε να αντικαταστήσει την καύση 11 τόνων μαζούτ ημερησίως, που εκλύουν 11.000 ισοδύναμων τόνων CO2. Εκμεταλλευόμενη την Ελληνική τεχνογνωσία και δουλεύοντας αποκλειστικά με Έλληνες κατασκευαστές και εμπειρογνώμονες, λειτούργησε τον Ιούνιο του 2012 λέβητα βιομάζας 8MWth αντικαθιστώντας όλες τις ανάγκες σε θερμική ενέργεια παράλληλα ελαχιστοποιώντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η εφαρμογή αυτή είναι πρωτοποριακή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και ο επόμενος στόχος της εταιρείας είναι η τριπλή συμπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ατμού και διαθερμικού λαδιού για την ταυτόχρονη περαιτέρω αύξηση της παραγωγής.​

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ISO 9001:2008 από τις 06 / 08 / 2015. Πολιτική Ποιότητας Το πιστοποιητικό της εταιρείας για το ISO 9001:2015 μπορείτε να το δείτε από εδώ.

  Ακόμη η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με βάση το πρότυπο FSC: FSC® certificate (FSC® C135765) for Chain of Custody

Επιπλέον, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί κατά ISEGA: Πιστοποιητικό ISEGA

 • ELINA Χαρτοποιία Κομοτηνής
 • Τηλέφωνο: 25310 82216/18
 • Φαξ: 25310 82217
 • E-mail: info@komotinipaper.gr
 • 69 100 Κομοτηνή
 • ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής - ΤΘ 57 (χάρτης)

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ